Ferhalenfertellers oan it wurd

Sneon 26 en snein 27 maaie

Genietsje fan bysûndere ferhalen út ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ by trije pontsje fan de fytstocht ‘De 8 fan Grou’. De ferhalenfertellers steane by it (fyts)pontsje Gastvrij Grou – Hellingshaven, de Burd en de Snoekcbears yn de Greft. De ferhalenfertellers meitsje diel út fan it programma Fête de la nature 2018. Van 25 oant en mei 27 maaie is Nationaal Park De Alde Feanen de haadlokaasje fan dit lanlike natuerfestifal.Datum Sneon 26 en snein 27 maaie 2018
Tijd Tusken 10.00 – 12.00 en 14.00 - 16.00 oere
Lokaasje Fys)pontjes Gastvrij Grou - Hellingshaven, de Burd, De Snoekcbears yn de Greft.