Verhalen in beeld

April tot en met september

Sibbel fan de Ryp, de gelagkamer Hof fan Brussel, de Noarger Rún, de Deagraver, De Lapekoer fan Gabe Skroar. Verhalen uit ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar', mooi in beeld gebracht. Je vindt het allemaal in de tuin rondom de Sint Piterkerk.