De nuvere wrâld fan Gabe Skroar

Donderdag 1 maart – Hotel Oostergoo

Lezing over de culturele invloed (en nog veel meer) van de Halbertsma’s bij de Stifting Grou. Dit met een knipoog naar vandaag. Humor, informatie en muziek zullen de boventoon voeren. Sprekers de inmiddels Halbertsma deskundige, Eddy van der Noord en Tjalling Halbertsma, voorzitter van de Halbertsma Stichting.

Alleen voor leden van de Stifting Grou.