Expositie 'Wereldburger uit Grou'

April tot en met november

Joost Hiddes Halbertsma en zijn internationale interesses. Een tentoonstelling over de opmerkelijke Europese contacten van Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) in zijn geboorteplaats Grou. Hoe kan de tentoonstelling Wereldburger uit Grou, Joost Hiddes Halbertsma en zijn internationale interesses beter aansluiten bij het jaar 2018, waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is? Het hele jaar door kunnen alle Friezen, Nederlanders en andere Europeanen die in de provincie op zoek gaan naar cultuur en traditie zich in het museum Hert fan Fryslân in Grou erover verwonderen hoe hij zijn interesse in de Friese taal en cultuur combineert met die in andere culturen.

Het museum is open op woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer info op www.museumhertfanfryslan.nl