Programma GROU2018

Klinke & daverje! Grou zal het gehele culturele jaar 2018 in het teken staan van de Halbertsma’s en cultuur. Met een gevarieerd programma, voor elk wat wils. Met o.a. Gabe Skroar, een groot locatietheater/iepenloftspul met daarnaast lezingen, een ontbijt op het starteiland, een expositie, diverse optredens, een boek en nog veel meer. Dit alles met als thema de vier broers Halbertsma, iconen van de Friese taal en cultuur.

Opening klinke & daverje | Grou 2018

Zondag 14 januari – 15.00 uur - € 20,00

Zondag 14 januari 2018 is de opening van klinke & daverje; het Halbertsmajaar. In de Sint Piterkerk, met een algemene, doch verrassende lezing over de gebroeders Halbertsma en hun... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

‘De Halbertsma’s in de Etalage’

Maart tot en met november

Uit de privé collectie van de Halbertsma's en Tresoar; prachtige foto’s en illustraties. Je vindt het allemaal in de etalages van de Grouster winkeliers. Maart tot en met november.

De nuvere wrâld fan Gabe Skroar

Donderdag 1 maart – Hotel Oostergoo

Lezing over de culturele invloed (en nog veel meer) van de Halbertsma’s bij de Stifting Grou. Dit met een knipoog naar vandaag. Humor, informatie en muziek zullen de boventoon... Lees verder >

Alles wat er niet meer is van Joost Halbertsma

Dinsdag 20 maart – 20.00 uur - € 10,00

Lezing over een aantal bijzondere internationale objecten die Joost Halbertsma heeft verzameld (en in 1869 heeft geschonken aan Friesland) en die er in de meeste gevallen niet... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

Verhalen in beeld

April tot en met november

Sibbel fan de Ryp, de gelagkamer Hof fan Brussel, de Noarger Rún, de Deagraver, De Lapekoer fan Gabe Skroar. Verhalen uit ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar', mooi in beeld gebracht... Lees verder >

Expositie 'Wereldburger uit Grou'

April tot en met november

Joost Hiddes Halbertsma en zijn internationale interesses. Een tentoonstelling over de opmerkelijke Europese contacten van Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) in zijn geboorteplaats... Lees verder >

Halbertsma ontbijt bij zonsopkomst

Zaterdag 12 mei – gaat niet door

Door tegenvallende kaartverkoop gaat het Halbertsma-ontbijt niet door. Heeft u kaarten gekocht, stuur al deze kaarten dan naar Stichting Gabe Skroar, Lyts Blijema 19, 9001 LH Grou. Vermeld daarbij uw Naam, adres, woonplaats, IBAN rekeningnummer, Naam rekeninghouder en Woonplaats rekeninghouder. U ontvangt dan het aankoopbedrag retour.

Verhalenvertellers aan het woord

Zaterdag 26 en zondag 27 mei

Geniet van bijzondere verhalen uit ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ bij een drietal-pontjes van de fietstocht ‘De 8 van Grou’. (Fiets)pontjes Gastvrij Grou - Hellingshaven, de Burd, De Snoekcbears... Lees verder >

Geldhandel in het Bolswarder Nut

Dinsdag 29 mei – 20.00 uur - € 10,00

Lezing over ‘it Boalserter Nut’, een verhaal uit de Lapekoer van Gabe Skroar waarin Gabe een bezoek brengt aan het Nut en daar een lezing hoort over de geldhandel. Met muziek... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

Muzikaal locatietheater Gabe Skoar

Donderdag 7 juni première - 21.00 uur - € 20,00

Een bijzonder stel, die Halbertsma’s uit Grou: een diepzinnige dominee, een drammerige ondernemer, een drinkende en dichtende arts en een koopman in hout. De kreupele kleermaker Gabe Skroar (Freark Smink) heeft er zijn handen aan vol. Van de ouders van de vier broers kreeg hij de opdracht op ze te passen, om ze bij elkaar te houden. Niet te doen! Ze vliegen alle kanten op, al bindt gedichten en verhalen hen (nou ja, niet de koopman, die doet daar niet aan). Komen de Halbertsma’s bij elkaar? Weten huwelijk en feesten hen te verbinden? Of komt dit (pas) door dreiging van armoede en dood? Vanaf een tribune aan het water geniet u in het hart van Fryslân van dit unieke tragikomische locatietheater. De spelers en de koorleden spelen rond en op het water, met het schitterende Grou als decor. Een unieke toneelervaring die u niet mag missen!

Klik hier voor alle informatie over Gabe Skroar

Datum Donderdag 7 juni première. Klik hier voor meer info over speeldata etc
Aanvang voorstelling 21.00 uur – overtocht van Hotel Oostergoo naar het theater tussen 20.00 en 20.30 uur
Lokatie Ingang van het locatietheater bij Hotel Restaurant Oostergoo – Nieuwe Kade 1 - Grou
Prijs € 20
Kaarten Dierenspeciaalzaak Jan en Japke, Hoofdstraat 40 en Jumbo Grou Stationsweg 38F

De politieke haan van Westerein

Zaterdag 8 september – 14.00 uur - € 10,00

Lezing over een politiek getint gesprek tussen een boer en zijn haan op boerderij Westerein. Joost was getrouwd met Johanna Hoekema – Westerein is de naam van de boerderij van de familie Hoekema... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

RUR yn Grou

Zondag 4 november – 11.00 uur - € 15,00

De Halbertsma's zijn niks veranderd! Deze speciale Halbertsma-RUR is een gezellige en inspirerende talkshow met drie hedendaagse nazaten van de gebroeders Halbertsma... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

Halbertsma Concert

Zaterdag 1 december - 20.00 uur - € 15,00

Brassband Apollo en Vocal Group Sjonge Jonge brengen muzikale ode aan de gebroeders Halbertsma... Lees verder >

Kaarten: Jan en Japke GROUDe gebroeders Halbertsma

Ondernemend waren ze. Onderhoudend ook. Een avond bij de Halbertsma’s en je had verhalen gehoord waar je weer een jaar mee vooruit kon. De houtkoopman niet trouwens, dat was geen verteller. Maar de andere drie konden er wat van. Ze hadden iets te vertellen, die Halbertsma’s, dat is duidelijk. In het Nederlands en in het Fries, en zo nu en dan in het Frans, Engels of Latijn. Ze hebben ons ook nu nog iets te zeggen, deze wereldburgers uit Grou.

Rimen en teltsjes

De Friese gedichten en vertellingen van de Halbertsma’s waren een inspiratiebron voor toneelschrijvers, zangers, taalliefhebbers, en nieuwe generatie dichters. En voor uitgevers. In 1871 verscheen bij de uitgever van Joost de eerste uitgave van de Rimen en Teltsjes waarin het werk van Joost en Eeltje verzameld was. Maar toch werd niet alles opgenomen. Ook dat van Tjalling ontbrak nog. Er verschenen steeds nieuwe, completere, uitgaven van de Rimen en Teltsjes, wel tien verschillende edities in 150 jaar.

De lapekoer fan Gabe Skroar

Het begon in 1822 met een uitgave ‘voor vrienden’: een piepklein boekje met maar zes gedichten en versjes en wat korte prozateksten. Allemaal in het Fries. De gedichten waren van Eeltje, maar Joost gaf ze uit alsof het de verzen waren van een allang overleden kreupele kleermaker, Gabe. Die Gabe Skroar werd de hoofdpersoon van verhalen die in de tweede en derde Lapekoer terechtkwamen, met nieuwe gedichten en liedjes. Het boek viel op vanwege de taal en de stijl. Tot ver buiten Friesland.

De Hout-fabriek

De Houtfabriek Halbertsma is in 1891 gesticht door Hidde Binnert Halbertsma en Pieter Goslik Halbertsma, een zoon en kleinzoon van Binnert Halbertsma. Drijfveer was immer een sociaal gevoel voor het personeel en de Grouster gemeenschap. Gekoppeld aan een ondernemende en verstandige handelsgeest. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er ruim 800 personeelsleden. Halbertsma was een bedrijf met een enorme economische en sociale invloed in Grou.

Joost Halbertsma (1789-1869)

Joost Halbertsma was ‘geneesheer van de ziel’ – dominee dus. Hij maakte naam als geleerde op het gebied van de oude talen en de moderne dialecten. Hij verdiepte zich in van alles en nog wat: van de ontwikkeling van het boeddhisme in India, de weefindustrie, geldontwaarding, de levens en het werk van staatsmannen en geleerden uit de 18e en 19e eeuw, tot de politieke betrekkingen tussen verschillende Europese landen. Tresoar en het Fries Museum hebben aan hem hun bestaan te danken.

Tjalling Halbertsma (1792-1852)

Tjalling Halbertsma was internationaal boterkoopman en handelde ook wel in kaas en vlees. Behalve een succesvol ondernemer, die er een eer in stelde zijn Grouwster concurrent De Vries te slim af te zijn, had Tjalling altijd de nijsgjirrichste projecten om de mensheid te vermaken en te verlichten. Hij had een voorkeur voor papierwerk dat populair was bij mensen die weinig geletterd waren: kinderprenten, gezongen nieuwjaarswensen, waarzeggersbriefjes… dingen die hij gemakkelijk door de wereld kon laten wandelen.

Binnert Halbertsma (1795-1847)

‘een groten kop die hij eniglijk op den handel liet werken’, aldus zijn broer Joost. De nummer drie van de gebroeders Halbertsma was geen dichter of schrijver, en ook geen grappenmaker. Hij was koopman. Eerst in hoepels voor om de boterkuipen, en later in kuiphout. Zijn zoon Hidde Binnert zou de handel in hout voortzetten. Samen met diens zoon, Pieter Goslik, was Hidde Binnert de oprichter van de bekende Halbertsma Houtfabriek.

Eeltje Halbertsma (1797-1858)

Eeltje was een ‘zamenstel van tegenstrijdigheden’. Een kundige arts, een groot drinker, een gevoelige dichter, en een ruwe grappenmaker. Eeltje was geliefd als dokter omdat hij alles voor zijn patiënten over had en ze geen geld uit de zak klopte als dat er niet was. Zijn Friese verzen gingen als een lopend vuurtje door de verschillende Friese dorpen. Hij schreef en sprak op bijeenkomsten. Hij liet mensen nadenken, maakte grappen en spaarde niemand. Ook zichzelf niet.‘Gouden Freon’ of ‘Freon’ fan Gabe Skroar

In de maand juni van 2018 zal het Muzikaal locatietheater Gabe Skroar opgevoerd worden. Met Gabe Skroar (Freark Smink) in de hoofdrol. Vanaf een tribune aan het water geniet u in het hart van Fryslân van dit unieke tragikomische locatietheater. De spelers en de koorleden spelen rond en op het water, met het schitterende Grou als decor. Een unieke toneelervaring die u niet mag missen!

Draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u ons steunen? Word dan ‘Gouden Freon’ of ‘Freon’ fan Gabe Skroar.

Gouden Freon fan Gabe Skroar voor € 125 (voor 2 personen)

Exclusief voor ‘Gouden Freonen’ fan Gabe Skroar is de première van Gabe Skroar. Ook u kunt daarbij zijn! Word ‘Gouden Freon’ fan Gabe Skroar en u ontvangt 2 toegangskaarten voor deze bijzondere avond. Tijdens de pauze staat er een drankje voor u klaar en na de voorstelling is er een hapje en een drankje.
Als ‘Gouden Freon’ geniet u nog meer voordelen. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een uniek portret van Gabe Skroar, korting op elk tweede kaartje voor de officiële opening van klinke & daverje en 2 toegangskaarten voor de unieke Expositie ‘Wereldburger uit Grou' in Museum Hert fan Fryslân. Erbij zijn? Wees dan snel. Er is slechts plaats voor 150 ‘Gouden Freonen’. Meld u aan als Gouden Freon.

Freon fan Gabe Skroar voor € 40 p.p.
U kunt zich –op één naam- met meerdere freonen tegelijk aanmelden.

Ontmoet de acteurs van Gabe Skroar. Exclusief voor de ‘Freonen’ fan Gabe Skroar is er een Meet & Greet na afloop van de voorstelling tijdens de ‘Freonenjûn’ op zaterdag 9 of dinsdag 12 juni 2018. Met in de pauze en na afloop een gratis drankje.
U kunt daarbij zijn door ‘Freon’ te worden.

Voor iedere aangemelde freon ontvangt u bovendien een toegangskaart voor de unieke Expositie ‘Wereldburger uit Grou’.
Meld u aan als Freon.

Gabe Skroar

De hoofdpersoon en tevens titel van het muzikaal locatietheater Gabe Skroar.

Het begon in 1822 met een uitgave ‘voor vrienden’: de Lapekoer fan Gabe Skroar, een piepklein boekje met maar zes gedichten en versjes en wat korte prozateksten. Allemaal in het Fries. De gedichten waren van Eeltje, maar Joost gaf ze uit alsofhet de verzen waren van een allang overleden kreupele kleermaker, Gabe. Die Gabe Skroar werd de hoofdpersoon van verhalen die in de tweede en derde Lapekoer terechtkwamen, met nieuwe gedichten en liedjes. Het boek viel op vanwege de taal en de stijl. Tot ver buiten Friesland.Een groep zeer enthousiaste vrijwilligers en professionals.

De Stichting Gabe Skroar is verantwoordelijk voor de organisatie van klinke & daverje | Grou 2018. Het Halbertsmajaar zal voor het overgrote deel met vrijwilligers gerealiseerd worden. Inmiddels is er al een grote groep enthousiaste vrijwilligers aan de slag. In de aanloop naar 2018 zullen inwoners van Grou, jong en oud en ook het verenigings- en bedrijfsleven gevraagd worden mee te werken aan dit Grouster evenement. Om klinke & daverje tot een succes te maken, zal daarnaast een beroep gedaan worden op professionals.

 • Geert Teitsma

  Voorzitter

 • Geert Tichelaar

  Penningmeester

 • Margje de Jong

  Secretaresse

 • Eddy van der Noord

  Culturele activiteiten

 • Gooitzen Boonstra

  Financiën

 • Aukje Holtrop

  Pr en marketing

Raad van inspiratie

 • Tjalling Halbertsma

  Raad van inspiratie

 • Tjalling van der Goot

  Raad van inspiratie

 • Jannewietske de Vries

  Raad van inspiratie